top of page

Om Ernesto Fusco

Født i Benevento i Italia, etter endt utdanning fra kunstneriske skole, gikk han på  Istituto Superiore di Design, hvor han 3 år senere ble uteksaminert som interiørarkitekt.  

Samtidig realiserer han sine første verk, alt fra grafisk design til interiørdesign. Senere åpnet han studioet sitt i Benevento, og siden 2003 har han jobbet med interiørdesign prosjekter.

Drevet av det konstante ønsket om nye stimuli, i 2017 flyttet han til Norge, hvor han åpnet sitt nye interiørdesign firma, og fortsatte å jobbe med prosjekter i Norge, Europa og Midtøsten.

Prosjekt prosess

Nedenfor finner du fasene i prosjektet som du også finner i kontrakten.

Etter den første kontakten der du vil gi de generelle indikasjonene på hva du ønsker å oppnå, vil vi bli bedre kjent med hverandre og analysere forespørselen din, dine behov, og vi lager en avtale for å se rommene. Dette er kostnadsfritt.

 

Deretter vil du motta kontrakten med kostnadene for prosjektet, når den er godkjent går vi til første fase av prosjektet.

fase 1

Måling av relevante områder som grunnlaget for tegningene

fase 2 

Ny planløsning, generelt er det ett eller flere prosjektforslag (plantegninger, seksjon / høyde og 3D-illustrasjoner og gjengivelser) med dimensjoner på møblene, hvorfra kunden velger det som anser mest i tråd med dine behov, og eventuelle endringer vil bli diskutert.

fase 3

Dette er de nye tegningene (plantegninger, snitt / høyde og 3D-illustrasjoner og gjengivelser) med en nøyaktig definisjon av materialene og møblene,  går vi videre til prosjektutførelse (FASE 4). I denne fasen vil materialene, den tekniske belysningen og utførelsene bli definert (gulv, fliser, tapet, tekstiler osv.) I tillegg vil de første forslagene til innredning evalueres.

fase 4

Ferdigstilling av de tekniske tegningene som arbeiderne eller byggefirmaene vil bruke til bygging av arbeidet, komplett med mål, dimensjoner på møblene, konstruksjonstekniske detaljer, lys- og vannsystemer, spesielle konstruksjoner, dekorasjoner og utøvende prosjekter for skreddersydde møbler.

fase 5

Studioet vil utarbeide kjøpslister for alt som vil være nødvendig for realiseringen av prosjektet (belegg, gulv, tekniske lys, sanitærmøbler, etc.). I tillegg vil listene inneholde alle møbler (merke, modell, farge, pris) og dekorative elementer (gjenstander, lamper og tekstiler). Firmaet vil ha estimater utarbeidet av alle sine pålitelige leverandører eller av de som er valgt av kundene, for levering av alt materialet som er oppført ovenfor, samt for realisering av mur, anlegg og etterbehandling. For det eneste formål å få en klar ide om kostnadene for å utføre arbeidet. Åpenbart representerer noen elementer i listene den totale fullføringen av prosjektet, men det vil være kundens skjønn med støtte fra studio å velge prioritetskjøp fremfor de som kan utsettes over tid.

fase 6

Oppfølging av arbeidene i byggeperioden

Justeringer av tegninger etter behov, for eventuelle justeringer etter rivningsarbeid

Dialog med håndverkerne i forhold til løsningene på utfordringene som oppstår underveis.

Oppfølging av produkt- og vareleveranser.

Designeren eller en av hans samarbeidspartnere vil sjekke byggeplassen med jevne mellomrom og når det er nødvendig for å støtte arbeidet til selskapene på stedet, og sikre utførelsen av arbeidene på stedet i samsvar med prosjektet.

bottom of page