top of page

UNDERGROUND

I hjertet av det toskanske landskapet kommer kjellerne til et gammelt våningshus tilbake til livet. Et underjordisk rom med en meget presis stilistisk undersøkelse, basert på kontrastene mellom klare overflater og tidligere fortid.

bottom of page